Για να κάνετε αγορές από το site familyaid.gr δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή στη σελίδα μας. 

  • Πρέπει να μας δώσετε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα – τηλέφωνο, email κτλ)
  • Τα στοιχεία τιμολόγησης (Α.Φ.Μ.  / Δ.Ο.Υ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ)
  • Καθώς και την διεύθυνση που θα σας σταλούν τα προϊόντα μας.

 

Μόλις συμπληρώσετε την φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας θα μεταβείτε για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας αποστέλλεται mail.

Σε αυτό το e-mail θα σας έρχεται η επιβεβαίωση για την παραγγελία σας, η επιβεβαίωση πληρωμής, καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες, για αυτό θα πρέπει να μας δηλώσετε ένα e-mail που το χρησιμοποιείτε καθημερινά.