Υποστήριξη & Εγγυήσεις

Στην εταιρεία FAMILYAID μία από τις βασικές αρχές της είναι η άριστη και συνεχής υποστήριξη της πελατείας της είτε αφορά την εξυπηρέτηση, είτε την παροχή τεχνικού service. Οι συσκευές και τα προϊόντα που εμπορευόμαστε διαθέτουν συγκεκριμένο χρόνο εγγύησης από τον κατασκευαστή τους.

πίσω